Regnskaber og budgetter:

2022-2023
2019-2020
Budget 2020-2021

Referater fra generalforsamlinger:

2023
2022

2020
2019

Referater fra bestyrelsesmøder:

6/2022

9/2020
12/2020